CONTACT
Tokatsu Dialysis Hospital
Address:865-2 Hinokuchi, Matsudo-shi, Chiba, 271-0067 JAPAN
Fax:+81 (0)47-367-0508